12 ตุลาคม 2551

กิจกรรมบวชต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์

คณะกรรมการ ทสม. จังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าร่วมงานทอดผ้าป่าการศึกษาและบวชต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์ ณ บ้านหนองเขาอ่อน หมู่ที่ 4 ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลกลัดหลวง โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน มีคุณลุงเพ็ญ เดชคุ้ม หนึ่งในกรรมการ ทสม. ระดับจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ โดยจัดให้มีงานทำบุญเลี้ยงพระ และทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อเป็นทุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน และการบวชต้นซิก อายุกว่า 30 ปี กับต้นโพธิ์ อายุกว่า 50 ปี โดยคณะสงฆ์ร่วมกับผู้สูงอายุ ต. กลัดหลวง คณะครู นักเรียน ร.ร. บ้านหนองเขาอ่อน คณะกรรมการ ทสม. จังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนชาวบ้านใกล้เคียง ร่วมงานในครั้งนี้


ทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ณ โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน

นายนิวัฒน์ มั่นหมาย รองประธานฯ ทสม. เพชรบุรี นำจุดเทียน-ธูป บูชาพระพุทธ และถวายภัตตาหาร

นักเรียนตัวน้อย ร.ร. บ้านหนองเขาอ่อน และผู้สูงอายุ ต. กลัดหลวง

ต้นซิกใหญ่อายุกว่า 30 ปี ริมถนน

พระสงฆ์ทำพิธีบวชต้นซิกอายุกว่า 30 ปี

ร่วมบวชต้นซิก (1)

ร่วมบวชต้นซิก (2)

ร่วมบวชต้นซิก (3)

ร่วมบวชต้นซิก (4) ลุงเพ็ญ, ปู่หนุ่ย, ลุงคราม

ร่วมบวชต้นซิก (5) ลุงเพ็ญ, ลุงคราม, นิวัฒน์, ป้านิ่ม

ร่วมบวชต้นซิก (6) นักเรียน ร.ร. บ้านหนองเขาอ่อน

ร่วมบวชต้นโพธิ์อายุกว่า 50 ปี (1)

ร่วมบวชต้นโพธิ์ (2)


ไม่มีความคิดเห็น: